درباره ما

درباره هوازون

روند استرداد وجه

مدت زمان تحويل

روند مرجوعي كالا و نحوه فسخ خدمات

ساعت پاسخگويي، نحوه پرداخت وجه

شيوه حمل

نحوه پشتیبانی و خدمات پس از فروش

قوانين و مقررات مربوط به رعايت حريم شخصي

نحوه ثبت شكايات مصرف‌كنندگان

بستن
مقایسه